Story of a boy who wants travel around the worldداستان پسری که میخواد دور دنیا سفر کنه

Popular Posts

همکاری با جفی

همکاری با جفی دوستان خوب راهنمای من سلام من جعفر سراج هستم صاحب جفی  اولین عروسک جهانگرد ثبت شده ایرانی قبل از اینکه بخوام راجب

Read More »

falakol aflak

یکی از اهداف سفرهای من و جفی به مقاصد مختلف ، سر زدن به دیدنی ها شاخص و معرفی اون ها به مردم دنیا هست.

Read More »