Month: August 2022

تفسیر ارگ کریمخان

سوالات کلیدی در تفسیر  ارگ کریمخان Why? چرا؟ یکی از مشهورترین جاذبه های تاریخی دیدنی شیراز از زمان ساخت تا به امروز کاربری های متعددی رو پشت سرگذاشته  (زندیه ، قاجار ، پهلوی )و سرگذشتی طولانی داره (مقر فرمانروایی ، دارالحکومه امرایی ، زندان ، موزه ، ثبت ملی 1351  درست در مرکز شیراز یک …