یکی از اهداف سفرهای من و جفی به مقاصد مختلف ، سر زدن به دیدنی ها شاخص و معرفی اون ها به مردم دنیا هست. ما اونا رو به شما معرفی کنیم و شما با جستجو در اینترنت میتونید اطلاعات تخصصی و زیادی رو در مورد این مکان ها بدست بیارید و توی چک لیست سفر خودتون به این مقاصد قرار بدید ، جفی با میزبانان خودش به قلعه فلک الافلاک سر زد.

One of the goals of me and Jeffy’s trips to different destinations is to visit the landmarks and introduce them to the people of the world. We will introduce them to you and you can search the internet to get a lot of specialized information about these places and put them in your travel checklist for these destinations. Jeffy went to the castle of the falakol aflak with his hosts.